Fairy Platinum kapsle do myčky 37 ks

209 

Není skladem

Katalogové číslo: 221 Kategorie: Značka:

Popis

Fairy Platinum kapsle do myčky 37 ks

Kapsle Fairy All In One Platinum v sobě kombinují tekutý a práškový čisticí prostředek, aby bojovaly i proti těm nejodolnějším nečistotám již při prvním mycím cyklu. Kapsle zaručují čisticí akci i v krátkých cyklech, aniž by se předtím muselo nádobí namáčet, a to včetně až 24 hodin zaschlých zbytků a zapečeného tuku. Díky speciálnímu rychle se rozpouštějícímu PVA filmu se měkké a ultra rozpustné kapsle Fairy Platinum rozpouštějí rychleji než práškované tablety, což umožňuje okamžitou akci, která zaručuje brilantní a silné mytí. Neexistuje žádný tuk ani mastnota, které by tyto výkonné uzávěry nedokázaly napadnout, a díky svým tekutým povrchově aktivním látkám odstraní i skrytý tuk a nečistoty z nádobí i z myčky.

Nebezpečí: H318 – Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide; Trideceth-n. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Vypijte malé množství vody pro rozředění. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).

Složení: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla bázi kyslíku, <5% fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny k použití: Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte, vložte ji do zásobníku v myčce a uzavřete. Při manipulaci mějte suché ruce. 1 kapsle je určená k 1 mycímu cyklu. Balení s kapslemi pečlivě uzavírejte po každém použití. Funkce Fairy Salt v kapsli je plně účinná při nízké, střední a vysoké tvrdosti vody (až do 38 °F). U extrémně tvrdé vody (nad 38 °F) použijte speciální sůl do myček zvlášť. Uchovávejte na chladném místě. Uchovávejte na suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

Výrobce: P&G

Země původu: Itálie

Další informace

Hmotnost0,850 kg

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.