WC Meister AKTIV KRAFT gelový čistič WC 1000 ml – zelený

49 

Není skladem

Katalogové číslo: 094 Kategorie: Značka:

Popis

WC Meister AKTIV KRAFT gelový čistič WC eliminuje 99% bakterií. Účinně odstraňuje nečistoty, rez a vodní kámen z WC mís a pisoárů. Gel velmi dobře přilne k čištěnému povrchu a tím prodlužuje jeho účinek.

Obsah: 1 L

 

WC Meister AKTIV KRAFT aktivní čistič WC
Eliminuje 99% bakterií. Účinně odstraňuje nečistoty, rez a vodní kámen z WC mís a pisoárů. Gel velmi dobře přilne k čištěnému povrchu a tím prodlužuje jeho účinek.
Použití: naneste gel na čištěný povrch. Po 10 minutách opláchněte vodou. Při silném znečištění vyčistěte kartáčem. Používejte v dobře větraných prostorách.
Obsahuje: alkoholy, C10-16, ethoxylované; kyselina chlorovodíková.
Nebezpečí: způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry, aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte  vodou. Vyjměte kontaktní čočky , jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). Skladujte uzamčené. Složení: méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky; parfém; d-limonene. Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Použitý obal po vypláchnutí odstraňte spolu s tříděným komunálním odpadem. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby na obalu. Dodavatel: Petr Irsa, 588 61 Kostelec. www.drogerie-de.cz

Další informace

Hmotnost1,35 kg

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.