Waschkönig Oxy Kraft práškové bělidlo a odstraňovač skvrn Weis 750 g

99 

Vysoce účinný odstraňovač skvrn a zároveň bělidlo v prášku na bílé prádlo.

Skladem

Předpokládané doručení (CZ) 19.07.–22.07.

Osobní odběr možný 18.07.

Doručení zdarma při nákupu nad 3000 Kč

Možnosti platby: Bankovní převod / QR nebo dobírka

Katalogové číslo: 048 Kategorie: Značka: EAN: 4260418930207

Popis

Waschkönig BLEICHMITTEL OXY KRAFT 750g (prášek) je bělidlo a zároveň odstraňovač skvrn. Der Waschkönig OXY KRAFT je velmi účinný v boji proti skvrnám od čaje, kávy, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, inkoustu. Prášek je vhodný pro bílé prádlo. Obnovuje sněhobílou bělost.
Může být použit buď jako přísada do prášku, nebo se nanáší přímo na skvrny. Vhodný pro praní a namáčení. Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro tkaniny.

 

Použití:

  • rychlé odstranění skvrny: pro rychlé odstranění skvrny dejte 1 odměrku (30g) Waschkonig OXY KRAFT do 0,5 llitru vody (max 40°C) a nechte působit 30 minut. Poté vyperte prádlo v pračce.
  • namáčení: 1 odměrka Waschkönig OXY KRAFT na 4 litry teplé vody (max 40°C), pro silně znečištěné prádlo použijte 2 odměrky. Bílé prádlo se doporučuje namáčet 5 hodin.
  • praní: 1 odměrka Waschkonig OXY k běžnému pracímu prášku, který používáte. Při silně znečištěném prádle 2 odměrky.

Složení: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy.

Likvidace: pouzitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Poznámka: Dráždí oči, uchovávejte mimo dosah dětí. P264 po použití si umyjte ruce. Oči: Několik minut jemně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky. V případě přetrvávajícího podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc. Směs nesplňuje požadavky PBT, vPvB. Hořlavá látka.

 

Waschkönig BLEICHMITTEL OXY KRAFT
Obsahuje Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)
Nebezpečí
Může zesílit požár; oxidant.
Zdraví škodlivý při požití.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné brýle.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402).
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte lékaře.

Další informace

Hmotnost 1,1 kg

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Mohlo by se Vám líbit…